• Shipping
  • Container transportation
  • Transportation by sea
  • Transportation by rail
  • Flatrack transportation worldwide
  • Shipping
  • Container transportation
  • Transportation by sea
  • Transportation by rail
  • Flatrack transportation worldwide

Disclaimer

Lees de volgende tekst zorgvuldig door. Door deze site te raadplegen, gaat u automatisch akkoord met de inhoud ervan.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld en wordt met zorg onderhouden, maar de juistheid en volledigheid kunnen niet worden gegarandeerd. Daarom kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend. OceanNet verstrekt via deze website alleen informatie over producten en diensten die worden aangeboden door OceanNet. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

OceanNet is niet verantwoordelijk voor informatie en / of berichten die gebruikers van de website via internet verzenden.

OceanNet verzamelt alle documenten en archiveert het op deze website nadat het is gecontroleerd op virussen. Wij kunnen niet garanderen dat deze documenten en bestanden geen virussen bevatten en daarom aanvaardt OceanNet geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, in de ruimste zin, als gevolg van virussen.

Copyright

Alle inhoud van deze pagina's, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's, buttons, audioclips en software, is eigendom van OceanNet of zijn licentiegevers en wordt beschermd door de Nederlandse auteursrechtwetten.

De collectie (de samenstelling, inhoud en structuur) van de inhoud op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en / of gepubliceerd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OceanNet.

Facebook feed

De facebook feed is niet beschikbaar omdat de cookies zijn uitgeschakeld. De cookies kunnen gemakkelijk worden geactiveerd.
Volg ons op: Follow us on Facebook Follow us on Twitter
OceanNet